دسته‌ها

ارزیابی و تحلیل ریسک در بررسی خطرات سایت فرآوری آهن قراضه به روش HAZAN

شناسایی دقیق خطرات صنایع به عنوان بخشی از یک تحلیل ایمنی جامع نه تنها امری کاملا توصیه شده است ، بلکه توسط سازمان های ناظر رسمی نیز بر آن تاکید شده است . در فعالیت های صنعتی تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک از طریق رویکرد پیشگیرنده و با هدف کاهش خطرات و حوادث به کار گرفته می شود .هدف مطالعه حاضر استفاده از یک رویکرد پیشگیرنده برای شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل خطرات منجر به حوادث در واحد مورد مطالعه است.در همین راستا تکنیک Hazard Analysis) HAZAN) که به دلیل ساختار مندی بالا و یادگیری آسان به عنوان یکی از پرکاربرد ترین تکنیک های تحلیل خطرات در صنایع محسوب می شود در سایت فرآوری آهن قراضه واقع در فولاد مبارکه اصفهان به کار گرفته شد . دستیافت این پژوهش به شناسایی ٣۴٢ ریسک شامل ٧۴ % در صد قابل قبول% ١,۵ غیر قابل قبول و ٢۴,۴ % قابل تحمل می باشد که برای اصلاح آنها تعداد ٧١٢ اقدام کنترلی و تعداد ۴٨ اقدام اصلاحی و پیشگیرانه مشخص گردید.

 

نویسندگان:

محمد دلپاک یگانه  ، روح اله سلحشوری  ، بهمن خلیلی سده ، مسیب ادیبی سده

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه