دسته‌ها

ارزیابی مخابرات تصفیه خانه زرگنده تهران با استفاده از روش تلفیق PHA و JSA

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک تصفیه خانه زرگنده با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی مقدماتی خطر و ارزیابی ایمنی شغل به انجام رسید. پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهای گوناگون تصفیه خانه، تجهیزات و موقعیت های شغلی کارکنان تصفیه خانه و همچنین میزان آلودگی ناشی از فعالیت تصفیه خانه، انتشار آلاینده های هوا، اختلال بصری و آلودگی صوتی بررسی و نمره دهی شدند. مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در پساب خروجی در تابستان ۱۳۹۰ با استاندارد تعیین شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای تخلیه به منابع سطحی مطابقت دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد ۵۸ ریسک زیست محیطی برای ۳ شغل پرخطر و ۳۰ موقعیت خطرناک موجود در تصفیه خانه شناسایی شد که به ۱۶ خطر با سطح پذیرفتنی با تجدید نظر مدیریت، ۲۸ خطر با سطح نامطلوب و ۴ خطر با سطح ناپذیرفتنی تقسیم شده است.

 

نویسندگان: علی جوزی، الهام فرنقی

 

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه