دسته‌ها

حادثه در کاراگاه تراشکاری به دلیل استفاده از لباس آستین بلند

حادثه در کاراگاه تراشکاری به دلیل استفاده از لباس آستین بلند

یکی از مهمترین و قدیمی ترین ماشین های افزار ، ماشینهای تراش است که امروزه در صنعت تاثیر بسزایی دارد . چون ماشین تراش استفاده زیادی در ساخت قطعات مختلف دستگاههای صنعتی دارد ، در حقیقت می توان آن را پدر ماشین های افزار نامید . در حدود ۱% حوادث موجود در این صنایع نیز مربوط به ماشینهای تراش بوده که معادل یک سوم حوادث ناشی از کلیه ماشین آلات است. یکی از حوادثی که برای اپراتور های ماشین تراش اتفاق می افتد به دلیل استفاده از لباس آستین بلند می باشد . ویئو زیر نمونه ای از این حوادث می باشد .

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه