دسته‌ها

نویسنده : محمد یگانه

چکیده: آنچه امروزه در سازمانها موجب بهره وری میگردد انسانها هستند و رفتارهای انسانهاست که موجب تولید، کیفیت و در نهایت سرآمد شدن سازمانها در بین دیگر رقبا می گردد. مدیران از دیرباز به موضوع مهم کنترل رفتار افراد در سازمانها پیبرده اند و سعی دارند...

در دنیای امروز، همه کشورها نیل به توسعه پایدار را در گروی تأمین بهداشت و ایمنی انسان و جامعه و حفاظت از محیط زیست می­دانند.  اختصاص بخش­هایی از برنامه­های پنج­ساله توسعه کشورمان به موضوعات مزبور نیز نشانه عطف توجه به مقوله HSE (بهداشت، ایمنی، محیط...