دسته‌ها

نویسنده : محمد یگانه

چکیده: این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی...

بدن انسان وحیوان جریان الکتریکی را هدایت می کند.تمامی مایعات بدن انسان مانند عرق، خون و مایعات درون و برون سلولی الکترولیت هستند، یعنی جریان الکتریکی را از خود عبور می دهند. تقریبا کلیه اعضاء بدن انسان بر مبنای پالسهای الکتریکی که از مغز صادر...

فصل اول : کلیات امروزه از تولید بخار در کلیه صنایع از جمله صنایع غذائی ، رنگریزی ، داروسازی و پارچه بافی استفاده های فراوانی میکنند. این بخار که توسط دیگ بخار تولید میگردد. قادر است در فشارهای بالا ودر سوپر هیترها انرژی حرارتی را به...

Job-Strain index مقدمه و هدف: شاخص استرین (SI) یک روش ارزیابی نیمه کمی جهت تعیین ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی بخش های انتهایی اندام فوقانی (DUE) در کارگران می باشد که توسط مور و گارگ در سال ۱۹۹۵ ارایه گردید. DUE بنا به تعریف شامل آرنج, ساعد, مچ و...

این تصویر شامل شناسایی ریسک تابلو برق انجام شده به روش bowtie که توسط نرم افزار bowtie xp انجام گرفته است می باشد .می توان ریسک های شناسایی شده را در این نرم افزار به روش lopa مورد سنجش و تحلیل قرار داد. ...