دسته‌ها

جرثقیل Tag

  شرح : در مورخه ۰۶/۰۳/۱۳۹۲ ساعت ۴۵ : ۹ ، هنگام تست جیب جرثقیل ۵۰ تن یکی از شرکت های پیمانکاری مستقر در ناحیه فولاد سازی و نورد پیوسته ، از خر پاهای توسعه سقف فولاد سازی به عنوان بار آزمون استفاده می گردد که...

شرح : در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ ساعت ۹ صبح ، جرثقیل ۵ تن کفی یکی از شرکت ها مبادرت به بار برداری از محوطه سایت نموده و به سمت کارگاه اصلی حرکت می نماید که هنگام تخلیه بار واژگون می گردد . آسیب های فردی : نداشته است...

شرح : در تاریخ ۴/۸/۹۳ حدود ساعت ۰۰ : ۱۵ راننده جرثقیل ۹۰ تن با کمک ریگر مربوطه اقدام به تخلیه بار ( میلگرد ) از روی کفی تریلر می نماید . ریگر جرثقیل اقدام به بستن همزمان ۱۰ بسته میلگرد ( هر کدام...

شرح : در تاریخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۳ حدود ساعت ۰۰ : ۱۳ ، برای دسترسی به فضای زیر سازه جرثقیل دروازه ای کارگاه تعمیرات ترانس ، از سبد غیر ایمن استفاده می گردد که به هنگام انجام فعالیت ، سبد از حالت تعادل خارج گردیده و با...

شرح: در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۴ حدود ساعت ۵۰ : ۱۸ ، هنگامی که تعمیر کار جرثقیل یکی از شرکت های پیمانکاری مشغول انجام تعمیرات بر روی گیربکس جرثقیل ۳۵ تن بوده است ، راننده جرثقیل تحت تعمیر اقدام به بارگیری و حمل کلاف بر روی کامیون می...