دسته‌ها

ارائه مدل تصمیم گیری با معیارهای چندگانه برای انتخاب روش آنالیز ریسک در صنایع فرآیندی

در ۱۰ سال اخیر، متدولوژی ها و ابزارهای بسیاری جهت انجام آنالیز ریسک، برای پیشگیری از رخداد حوادث در صنایع فرآیندی بوجود آمده و تلاش هایی نیز جهت مقایسه این روش ها با یکدیگر صورت گرفته است. اما تا کنون هیچ روشی برای کمک به مدیران در تصمیم گیری علمی و غیرسلیقه ای در انتخاب روش آنالیز ریسک مناسب معرفی نشده است . در این مقاله ابتدا ۴۲ روش آنالیز ریسک مربوط به صنایع فرآیندی معرفی شده، سپس برای انتخاب مناسب ترین روش آنالیز ریسک، اطلاعات مربوط به شاخص های مهم مانند هزینه، زمان، داده های ورودی مورد نیاز برای انجام آنالیز، خروجی حاصل از روش و کاربست پذیری روش در فازهای مختلف عمر سیستم، فراهم شده است. در ادامه مراحل انتخاب روشهای مناسب بیان گردیده و برای انتخاب مناسب ترین روش، مدلی بر اساس روش مجوعه ساره وزین (SAW)، یکی از روشهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه ارائه شده است . در این مدل ابتدا شاخصهای مورد نیاز برای مقایسه روش ها، انتخاب گردیده و با عدد دهی و وزن دهی به هر یک از شاخص ها و حل ماتریس ساده حاصل از آن، ماتریس تصمیمی گیری نهایی حاصل می گردد که از طریق آن انتخاب جواب نهایی یعنی مناسبترین روش آنالیز ریسک مطابق با معیارها مد نظر سازمان ممکن خواهد بود.

منبع: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE – اسفند ۱۳۸۶

نویسندگان:

  • سیده نجمه واعظ ، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران
  • فریبرز جولایی ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • شبنم میرسراجی ، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران
  • مهدی آق داغی ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • علی اصغر رجبی ، اداره کل HSE ، وزارت نفت، تهران، ایران
برچسب ها:
بدون نظر

ارسال یک دیدگاه