دسته‌ها

حادثه بریدگی گردن در اثر سقوط ورق

حادثه بریدگی گردن در اثر سقوط ورق

h-1043-01-zoncan h-1043-02-zoncan h-1043-03-zoncan

شرح: 

در تاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ حدود ساعت ۱۶ ، هنگام انجام فعالیت دمونتاژ پوشش دیواره سالن واحد کوره قوس الکتریکی سبا ، گروهی هم زمان مشغول انجام فعالیت بر روی ارت بازوهای کوره بوده اند که ناگهان یک تکه ورق سینوسی به ابعاد ۲۸۰*۸۰ سانتیمتر از ارتفاع بالای راهروی شرقی جرثقیل شماره ۶ سقوط نموده که پس از سقوط بر روی ستون کوره ، با گردن یکی از پسنل مشغول در محل حادثه نیز برخورد می نماید .

آسیب های فردی : بریدگی عمیق پشت گردن و شکستگی ساعد دست راست

خسارات تجهیزاتی : نداشته است .

علل بروز حادثه :

۱ ـ وجود تداخل کاری در انجام فعالیت مورد نظر .

۲ ـ عدم مهار مؤثر و اصولی قطعات د.مونتاژ شده در ارتفاع ( جهت جلوگیری از سقوط ) .

۳ ـ عدم رعایت کامل دستورالعمل تدوین شده برای فعالیت نظافت و دمونتاژ سپرهای دفورمه شده .

۴ ـ تجمع بیش از حد غبار بر روی سپرهای حرارتی بالای کوره و دفورمه شدن آن .

پیشنهادات :

۱ ـ توجه نمودن به تداخل کاری ها و زمان مورد نیاز برای ایمن سازی در برنامه ریزی شات دان ها

۲ ـ مهار کامل قطعات در ارتفاع و ایمن سازی ( محدود سازی ) محل پایین انجام فعالیت

۳ ـ نظارت بر اجرای کامل دستورالعمل های کاری

هشدار : قبل از انجام هر فعالیتی ، از مهار اصولی و صحیح قطعات در ارتفاع اطمینان حاصل نمایید .

برچسب ها:
بدون نظر

ارسال یک دیدگاه