دسته‌ها

فصلنامه امداد و درمان سال ۱۳۸۰ شماره دو

فصلنامه امداد و درمان به منظور آگاهی مدیران امدادی و امدادگران جمعیت هلال اهمر در جهت آمادگی و ارتقاء آگاهی های امدادی و در مانی ارائه می گردد .

فهرست مطالب فصلنامه امداد و درمان سال شماره دو ۱۳۸۰ :

  • طبقه بندی فوریت ها
  • مراقبت های پیش بیمارستانی
  • اقدامات ویژه در امدادهای تکنیکی و بیماران تروما
  • رهاسازی

شما می توانید فصلنامه امداد و در مان سال شماره دو ۱۳۸۰ را از لینک زیر دانلود کنید .

 

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه