دسته‌ها

فصلنامه امداد و درمان سال ۱۳۸۰ شماره یک

فصلنامه امداد و درمان سال ۱۳۸۰ شماره یک - زونکن

فصلنامه امداد و درمان سال ۱۳۸۰ شماره یک

فصلنامه امداد و درمان به منظور آگاهی مدیران امدادی و امددگران جمعیت هلال اهمر در جهت آمادگی و ارتقاء آگاهی های امدادی و در مانی ارائه می گردد .

فهرست مطالب فصلنامه امداد و درمان سال ۱۳۸۰ شماره یک :

۱ –  مقدمه

۲ –  اهداف علمی

۳ – روش وضع مقاصد

۴ –  لغات کلیدی

۵ –  ارتقاء کیفیت کار با سیستم (۹-۱-۱)

۶ –  نظارت و هدایت (جلوگیری از اشتباهات و بی توجهی های پزشکی)

۷ –  مدیر پزشکی

۸ –  پروتکل ها یا قراردادها

۹ –  ضریب اطمینان و میزان اطمینان

۱۰ –  ارتقاء کیفیت

۱۱ –  دستورات جاری

۱۲ –  رابطه فوریت های پزشکی با زمان

۱۳ –  سیستم تصمیم گیری ، انجام ، اداره اولیه و توسعه : (تدابیر و توسعه)

۱۴-  تیم E. M. S

۱۵ –  بیمار و دسترسی اطرافیان

۱۶ –  اعزام امدادگر یا پزشک امدادی

۱۷ –  توصیه های بیشتر

۱۸ –  مراقبتهای تکنسین اورژانسی پزشکی

۱۹ –  نقش شما در سیستم E. M. S

۲۰ –  نقشها و وظایف E. M. T

۲۱ –  تشخیص بیماران

۲۲ –  طریقه پرستاری از بیمار

۲۳ –  واگذاری معالجه بیمار

۲۴ –  محافظت از اسناد ثبتی و یادداشتها

۲۵ – صفات و ویژگیهای روانی و شخصیت

۲۶ – مدیریت پزشکی

۲۷ – اهداف درون راستایی مدیریت پزشکی

۲۸ – اهداف برون راستایی (مدیریت بازنگرانه)

۲۹ – سفارشات راستایی (اختیارات ویژه)

۳۰ – مدیریت بازنگرانه پزشکی

۳۱ – کیفیت در E. M. S

۳۲ – کیفیت اطمینان q. a (quality assurance )

۳۳ – کیفیت بهبود (quality improvement)

۳۴ – نقش شما در بهبود کیفیت : QI

۳۵ – سند نویسی

۳۶ – حرکت تدریجی

۳۷ – بهبود کیفیت

۳۸ – همراهی و هماهنگ

۳۹ – حفظ و جلوگیری

۴۰ – آموزش مستمر

۴۱ – حفظ مهارتهای شخصی

۴۲ – خلاصه

۴۳ – چرا تصادفات را بررسی می کنیم ؟

۴۴ – هزینه های اقتصادی

۴۵ – ارزشهای انسانی

۴۶ – دلایل تصادفات

۴۷ – روشهایی که برای تخمین این هزینه ها استفاده می شود ؟

۴۸ –  چطور صدمات ماشینی را کاهش دهیم ؟

۴۹ – دلایلی برای بررسی تصادفات وسایل نقلیه

۵۰ – سازمانهای جستجو گر

۵۱ – اطلاعات بنیادی برای تعیین شرایط جاده و استفاده از سیستم بازدارنده

۵۲ – ممانعت و حذف صدمات در حین کار

۵۳ – جنایت و دعوی قضایی مدنی

۵۴ – نظریه

۵۵ – ایجاد آمادگی جهت جلوگیری از سوانح در مجامع پر از ازدحام

۵۶ – نمایش های هوایی

۵۷ – آتش بازیها

۵۸ – ساختارهای موقتی

شما می توانید فصلنامه  امداد و درمان سال ۱۳۸۰ شماره یک را از لینک زیر دانلود کنید .

فصلنامه امداد و درمان سال ۱۳۸۰ شماره یک

[gview file=”http://zoncan.com/wp-content/uploads/2015/10/p-1671-02-zoncan.com_1380-1-فصلنامه-امداد-و-درمان.pdf”]

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه