دسته‌ها

هوشمندی رفتارسازمانی با استفاده از ۵s

هوشمندی رفتارسازمانی با استفاده از ۵s

چکیده:
آنچه امروزه در سازمانها موجب بهره وری میگردد انسانها هستند و رفتارهای انسانهاست که موجب تولید، کیفیت و در نهایت سرآمد شدن سازمانها در بین دیگر رقبا می گردد. مدیران از دیرباز به موضوع مهم کنترل رفتار افراد در سازمانها پیبرده اند و سعی دارند تا با استفاده از تکنیکها و ابزارهای مختلف مدیریتی رفتار افراد در سازمانها را تحت کنترل و پیش۵ یکی از ابزارهای کیفیت مدیریت ژاپنی می باشد که در صنایع مختلف جای S بینی در بیاورند. نظام آراستگی سازمانی یا خود را باز کرده و کارایی خود را به اثبات رسانده است. در این مقاله سعی بر این داریم تا نشان دهیم که نظام آراستگی سازمانی چگونه موجب هوشمندانه کار کردن پرسنل و شکل دادن رفتارهای درست سازمانی می شود.

 

بدون نظر

ارسال یک دیدگاه