دسته‌ها

موفقیت

 آیا رمز موفقیت در دانستن چیزهایی است که دیگران نمیدانند؟! ارزش هر علمی به کاربرد و استفاده از آن است و دانستن چیزهای جدید وقتی ارزشمند است که به محصولات و خدمات یا رفتارهای نوآورانه با ارزش افزوده مناسب تبدیل شود. اینترنت در سال ۱۹۹۰ ظهور همگانی...

 "اهداف درخشان(shining objective) یکی از موانع مذاکره موفق shining objective یا "اهداف درخشان" هستند. ممکن است ماهیگیری رفته باشید. صیادان حرفه ای، در شکار برخی از انواع ماهی ها نظیر اردک ماهی، یک شیء درخشنده به جای طعمه به قلاب وصل می کنند تا ماهی جذب درخشش آن...

فرهنگ هوگه بعد از اینکه چندین سال پیاپی دانمارکی ها به‌عنوان شادترین مردم جهان انتخاب شدند؛ همه به فکر افتادند تا راز این خوشحالی و شادی را درک کنند. راز این شادی در یک فرهنگ قدیمی روژی و دانمارکی به اسم hyyge است. فرهنگ هوگه راز...