دسته‌ها

زونکن نرم افزار Bow Tie Pro

این تصویر شامل شناسایی ریسک تابلو برق انجام شده به روش bowtie که توسط نرم افزار bowtie xp انجام گرفته است می باشد .می توان ریسک های شناسایی شده را در این نرم افزار به روش lopa مورد سنجش و تحلیل قرار داد. ...

به جهت پیشگیری و یا کاهش ریسک حوادث مختلف، نیازمند پیاده سازی روش هایی در حیطه علم مدیریت ریسک می باشیم. هدف از مدیریت ریسک، شناسایی، ارزیابی، حذف و یا کنترل کانونهای خطر در محیط کار می باشد. ارزیابی ریسک یکی از مهمترین مراحل مدیریت...

نرم افزار Bow Tie Pro برنامه ایی به روز ، از نظر فنی پیشرفته و در عین حال ابزاری آسان به منظور تسهیل در امر ارزیابی ریسکها[۱] می باشد . نمودار پاپیونی[۲]، ارائه بصری قدرتمندی از فرآیند ارزیابی ریسک است که حتی توسط غیر متخصصین...