دسته‌ها

زونکن محیط زیست

COD COD یا Chemical Oxygen Demand یا همان «اکسیژن خواهی شیمیایی»، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش آلودگی فاضلاب است. آلودگی فاضلاب ناشی از مواد خارجی است که وارد آب شده و بصورت معلق یا محلول باعث آلودگی آن و تولید فاضلاب شده اند. بدیهی است هرچه مقدار این...