دسته‌ها

زونکن بهداشت

Job-Strain index مقدمه و هدف: شاخص استرین (SI) یک روش ارزیابی نیمه کمی جهت تعیین ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی بخش های انتهایی اندام فوقانی (DUE) در کارگران می باشد که توسط مور و گارگ در سال ۱۹۹۵ ارایه گردید. DUE بنا به تعریف شامل آرنج, ساعد, مچ و...

صول کلی کمکهای اولیه در تمام سوانح ، صرفنظر از وخامت آن یکسان می باشند. حادثه هر چه که باشد وظیفه امدادگر آنست که به سرعت و با خونسردی بطور صحیح وارد عمل شود و تا زمانی که فرد ذیصلاح و یا پزشک در صحنه...

ناراحتی‌های چشمی اکثراً‌ در ساعات کار اتفاق افتاده و ناشی از علل گوناگون می‌باشد. این صدمات ممکن است ناشی از ازدیاد نور، کمبود نور، پرتاب ذرات، تاثیر مواد سمی، اشعه ایکس یا سایر تشعشعات یونیزان و حرارت باشد. نور یکی از عوامل مهم فیزیکی است که...

پدیده استرس یا فشار عصبی از مسایل بسیار حاد کنونی سازمان­ها می باشد که سلامت جسمی و روانی نیروی کار را به خطر انداخته و هزینه سنگینی را به سازمان­ها وارد ساخته است، گروهی از صاحب­نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع...

راهنمای برنامه حفاظت شنوایی (HCP) در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکتهای  پتروشیمی ۰-    مقدمه کمیته استقرار HSE-MS بمنظور حفظ یکپارچگی در نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، این سند را بعنوان راهنمایی در تدوین برنامه حفاظت شنوایی (HCP) نظام تهیه نمود. در سند حداقل...

راهنمای برنامه حفاظت تنفسی (RPP) در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکتهای  پتروشیمی ۰- مقدمه کمیته استقرار HSE-MS بمنظور حفظ یکپارچگی در نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، این سند را بعنوان راهنمایی در تدوین برنامه حفاظت تنفسی تهیه نمود. در این سند حداقل الزامات...

اگر چاردیواری منزل را خانه اول افراد شاغل به حساب بیاوریم، شکی نیست که محیط کار برای خیلی‌ها، همان حکم خانه دوم را دارد، البته بماند که بعضی‌ها به حدی تمام وقت کار می‌کنند و چنان غرق کار هستند که باید محیط کار را همان...

مارگزیدگی زمانی رخ می دهد که مار نیش خود را وارد پوست فرد کند و از آن طریق، زهر مار وارد بدن گردد. در این موقع مراقبت های پزشکی برای فرد آسیب دیده ضروری است. هنگام مارگزیدگی باید بدانید که : - اگر فرد به سرعت تحت...