دسته‌ها

زونکن کیفیت

۱- ساختار دستورالعمل های کاری بایستی برای تشریح نحوه انجام تمامی کارهایی که نبودن دستورالعمل می تواند بر انجام آن ها تاثیر نامطلوب بگذارد، تهیه و برقرار نگه داشته شوند. راه های زیادی برای تهیه و ارایه دستورالعمل های کاری وجود دارد. دستورالعمل های کاری بایستی دارای عنوان...

مقدمه بی شک برای شما هم پیش آمده است که مسئول تدوین صورت جلسه کامل و دقیقی برای یک جلسه شده باشید. معمولا هنگام تدوین اولین صورت جلسه امکان توجه به تمام زوایای تنظیم یک صورت جلسه مناسب سخت است، چرا که صورت جلسه مورد نظر...

مقدمه: وظیفه اصلی تمامی مدیران در همه سطوح و همه نهادهای اجتماعی این‌ است که محیطی را طراحی،‌ اجرا و نگهداری نمایند که اعضای سازمان بتوانند با فعالیت و همکاری گروهی در آن به اهداف معین خود دست یابند. در پاسخ به این سوال که مدیر...

آنچه از استاندارد باید بدانیم استاندارد و فرهنگ: حساسیت افراد به استاندارد بودن محصولات مصرفی می تواند به تدریج مصرف کالای بدون استاندارد را در جامعه از بین ببرد. بدین ترتیب برای توسعه استاندارد هیچ ناظری بهتر از خود مردم نیست. یکی از تفاوتهای چشمگیر افراد با...

چگونه یک روش اجرایی بنویسیم ؟ روش تدوین روش اجرایی مطابق الزامات استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳ ۱- معرفی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۳ این استاندارد با عنوان "راهنمایی های برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت" راهنمایی هایی برای تهیه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنیاز برای ایجاد اطمینان از سیستم مدیریت...