دسته‌ها

زونکن JSA و JHA

JSA یا آنالیز ایمنی شغلی یکی از روش های مدیریت ایمنی است که می توان برای تعریف و کنترل خطرات در ارتباط با برخی فرآیندها بکاربرد. JSA اصطلاحی است که همراه با آنالیز خطرات شغلی (JHA) و ارزیابی ریسک به کار می رود. در زیر نمونه...

۵-۲ آنالیز خطرات شغلی (JHA) با رویکرد ارزیابی خطر برای وسایل حفاظت فردی آنالیز خطرات شغلی (JHA) با رویکرد ارزیابی خطر برای وسایل حفاظت فردی PPE برای مشاغل بزرگی که دارای خطرات زیادو یا مسائل پیچیده ایمنی هستند ، یک روش جامع تر و حتی مفیدتر...

JSA یا آنالیز ایمنی شغلی یکی از روش های مدیریت ایمنی است که می توان برای تعریف و کنترل خطرات در ارتباط با برخی فرآیندها بکاربرد. JSA اصطلاحی است که همراه با آنالیز خطرات شغلی (JHA) و ارزیابی ریسک به کار می رود. در زیر نمونه...

آنالیز ایمنی شغلی  JSA یا آنالیز ایمنی شغلی یکی از روش های مدیریت ایمنی است که می توان برای تعریف و کنترل خطرات در ارتباط با برخی فرآیندها بکاربرد. JSA اصطلاحی است که همراه با آنالیز خطرات شغلی (JHA) و ارزیابی ریسک به کار می رود. نام...

فرآیند ارزیابی خطرات شغلی job hazard analyze علاوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه می دهد که مهمترین ریسکهای موجود در سیستم را درک کنند تا بتوانند اقدامات کنترلی مناسب را پیشنهاد کنند . ارزیابی ریسک فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد و بزرگی یا...

۴-۱- مقدمه واکاوی خطرات شغلی[۱] (JHA) یا واکاوی ایمنی شغلی [۲] (JSA) یکی از روش های واکاوی خطر است که به منظور شناسایی خطرات بالقوه ، ارزیابی سطح ریسک و تعیین اقدامات کنترلی مناسب جهت کنترل ریسک های غیر قابل قبول انجام می شود . علاوه...

 ۱- تعریف آنالیز ایمنی شغلی : -  آنالیز کیفی ایمنی یک شغل،‌ روش و نوع انجام کار، -  تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیا فتد -  تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستمهایی برای کاهش و کنترل ریسک ها - یک...

تکنیک های مورد استفاده در آنالیز ایمنی شغلی در ۵ دسته کلی زیر جای می گیرند :   a.      متدهای مورد استفاده برای جمع آوری داده از تکنیکهای که در این دسته قرار می گیرند اساساً برای جمع آوری داده در زمینه تعامل انسان – سیستم استفاده می...

برای آنالیز ایمنی شغلی سه تعریف بشرح زیر ارائه می شود: ۱- آنالیز شغلی متدولوژی است که با بکارگیری تکنیک های مختلف به تحقق در جمع آوری و سازماندهی داده ها و استفاده از آنها برای قضاوت و تصمیم گیری کمک می کند. ۲- آنالیز ایمنی شغلی...

نکات مفید و کلیدی برای اجرای یک JSA به شرح ذیل می باشد :   ۱- کارکنان را در توسعه ، پیاده سازی و بازنگری JSA مشارکت دهید . ۲- JSA های مکتوب را تا حد ممکن کوتاه و ساده (ترجیحاً در یک صفحه) حفظ کنید. ۳- با استفاده...

دستورالعمل اجرای آنالیز ایمنی شغلی ( job safety analysis procedure )  به شرح ذیل می باشد :  ۱) هدف : هدف از تهیه این دستورالعمل تشریح چگونگی اجرای مطالعه آنالیز ایمنی شغلی، یافتن رویکرد ‌های اثر بخش و کارا در زمینه ادغام عنصر انسانی با طراحی و...